Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, έχοντας σαν γνώμονα το τρίπτυχο «Άνθρωποι-Κοινωνία-Περιβάλλον». Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε πολιτικές και ενέργειες προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Δράσεις σε δύο βασικούς άξονες:

  1. Κοινωνία: Mε βασικό σκοπό την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, τις τοπικές κοινότητες και όσους έχουν ανάγκη.
  2. Περιβάλλον: Για τη μείωση των τοξικών ουσιών και του ενεργειακού αποτυπώματος, την ανακύκλωση και τις υποστηρικτικές ενέργειες για το περιβάλλον.

Πρόσφατες Ενέργειες